Aktuellt

Aktuellt

Här försöker vi uppdaterat berätta vad som händer inom fiskevårdsområdet.

Scrolla ner på sidan för nyare händelser!

Början av maj 2016

 

Vi börjar timra ett vindskydd som vi så småningon flyttar från byggnadsplatsen och sätter upp vid Lalamptjärn

 

Vi gör en spång över utloppsbäcken vid Lalampjärn.

 

Vi spångar delar av blötmyren på västra sidan av Lalamptjärn.

 

Vi fösöke förbättra vägen till Pörjalamptjärn!

 

 

 

 

I mitten av juni 2016

 

sker utsättning av regnbåge i Put & take-tjärnarna.

 

Bra fiskeperiod i slutet av maj och början av juni 2016

 

Den senaste perioden med nederbörd gav högvatten i Mjällån md biflöden. Och havsöringen steg upp i ån och har gett ett bra fiske under en tid. Bland annat togs en fisk på 5,8 kg, som är den tyngsta rapporterade på flera år. Havsöring står säkert kvar i ån efter uppgången och vi kan nog ha ett roligt fiske någon tid framöver. Men helst skulle det komma ett par dygn med regn för mera "drag" i ån.

För övrigt kan man säga: Vilket fiskevatten vi har!

 

Oktober 2016

 

Vi sätter ut röding i Lalamptjärn. Fiskeförbud gäller t o m 11 nov-

ember..

 

Vindskyddet är på plats vid Lalamptj0ärn!

Spångningen är gjord. Det var den 7 maj och isen låg änu kvar på tjärnen...

Vindskyddet till Lalamptjärn är under tillverkning. Vi bygger det "hemma" och flyttar det på plats så småningom. Bygget går lite sakta - vi måste ju ha tid att fiska också.. Nu stiger havsöringen i Mjällån som har bra med vatten efter nederbörden den senaste tiden.

Tisdag den 8 november 2016

 

ISLÄGET på Lalamptjärn är inte så bra inför "premiären" den 12 november. Om det inte blir mycket kallt de sista dygnen före lördag, så rekommenderas att avvakta. Se fotot här bredvid.

Och glöm inte isdubbarna vid isfisket!

Tisdag 15 nov 2016

 

Isen har trots snöfallet blivit så pass tjock att fiske kan ske, - men var försiktig! Stora partier med tunnare is finns där det inte håller att gå.

Ge er inte ut på tjärnen långt från stranden.

Håll er därför där ni ser att det redan är borrat i isen.

Skitfiske på er!

Torsdag den 24 november

 

Isen är nu ca 10 cm. Men som vanligt bör man vara uppmärksam var man går. Det är blankis, så gäna broddar på! Fisket är ganska trögt, men det kan ju ändra sig från dag till dag. Nu kommer tydligen snöfall de närmaste dagarna.

Torsdag den 1 december 2016

 

Två grader kallt, sol och en bitande vind på Lalamptjärn. Finns det röding kvar i tjärnen sedan utsättningen? Ja, absolut! En timmes fiske gav full pott på fiskekortet. Läge för att lösa nytt kort..

Erinrar om att syntetiska doftbeten är förbjudna - kvarlämnade kulor hittades vid gamla hål.

Tisdag den 20 december 2016

 

Lalamptjärn ligger spegelblank och temperaturen är på nollan.

Rödingen är lite seg, men se bilden. En röding på 8 hg som uppenbarligen är sedan förra utsättningen för ett år sedan!

Lite mager men vacker...

Lördag den 28 januari 2017

 

Den bleka januarisolen börjar få lite känning av vårvinter! "Lagom" tjock is, magert med snö på isen för att vara i slutet av januari, och något litet vatten på isen. Det klagas att fisket är trögt på de flesta håll, men så var inte fallet här på Lalamp denna förmiddag. Full pott på två kort!

 

Ett tips - det är uppenbart att en huggperiod infinner sig vid nio- tiotiden. Och en annan sak - byt och förnya maggoten på kroken ofta, doften i vattnet av ny maggot lockar

rödingen!

ÅRSSTÄMMA

 

Mällåns fiskevårdsområdesförening har årsstämma tisdag 28 mars kl 19.

Lokal: Viksjö Folkets Hus

 

Motioner ska vara inlämnade till ordf L-O Norén senast den 14 mars.

 

Välkommen att delta i stämman och i föreningens arbete för ett bra fiske och god fiskevård. Du kan vara med på stämman även om du inte är fiskerättsägare, dock har du inte rösträtt.

Styrelsen består efter stämman av följande personer:

 

Lars-Ola Norén ordförande

Tommy Viklund sekreterare

Örjan Jansson kassör

Per-Åke Johansson

Börje Nyberg

PROJEKT FÖR BIOTOPÅTGÄRDER I MJÄLLÅN

 

Tisdag den 28 mars träffar föreningen Härnösands kommun för att informera om ett planerat projektet för ytterligare biotopåtgärder i Mjällån. Förslaget är redan förankrat hos länsstyrelsen . Inledningsvis under kommande sommar kommer ån att inventeras för att se vilka sträckor som kan förbättras för fisken. Sommaren 2018 är det meningen att de praktiska åtgärderna ska utföras i ån på de sträckor som valts ut. Innan dess ska också kontakter tas med fiskerättsinnehavare och markägare.

Onsdag den 26 april

Isen på Lalamptjärn är ännu tjock och lättgången. Kolla fotot här bredvid. Några plankor har också lagts ut i strandzonen om det skullle bli svårt att ta sig ut på isen på grund av vatten vid stranden.

 

Fisket har varit lite trögt, men vi får skylla på vädret och lågtryck.

Men bara väderleken rätar upp sig så finns alltså förutsättningar

för ännu några roliga och kanske soliga fiskedagar på Lalamptjärn!

Fredagen 7 april

Lalamptjärnens is håller 70 cm och är lättgången. Broddar kan vara bra

att ha då det är ganska halt.

Rödingen nappade med jämna mellanrum och flera av de som fiskade

fick 2-3 fiskar. En fin vårvinterdag!

Torsdagen den 27 april

"Provfiske" på Lalamptjärn en stund på förmiddagen. Strålande sol men en kylig nordvästlig vind.

 

Nog finns det fisk alltid och det nappar igen efter några tröga dagar. En fin röding på 7 hg!

Tisdagen den 16 maj

Den första rapporterade fångade havsöringen i år!

Vikt 1,9 kg på mete i Slussen.

Vattenståndet i ån är bra för fiske, dock sjunker det dag för dag nu när snösmältningen börjar ta slut och ingen nederbörd har kommit. Nu hoppas vi faktiskt på regn och värme!

Tisdagen den 30 maj

Vattenståndet i ån är i sjunkande men det finns uppenbarligen fisk i ån!

Se fångstrapporterna...

Nu är det dags för utsättning av regnbåge i våra put & take-tjärnar Lalamp och Pörjalamp!

Men vi har några dagars fiskeförbud efter det, för att fisken ska hinna vänja sig litet med vattnen.

Midsommarafton den 23 juni kan du prova fiskelycken!

Tre fiskar per fiskekort...

Augusti 2017

Vi kompletterar utsättingarna av regnbåge med ytterligare fisk i Lalamptjärn och Pörjalamptjärn.

De flesta av fiskarna håller 0,8 kg - 1 kg i vikt!

En ål

fångades på en maskkrok under regnbågsfiske i Lalamptjärn den 9 augusti! Den var 70 cm lång.

Ålen kunde inte återutsättas då den svalt kroken långt ner och skulle ha skadats svårt om kroken skulle ha försökt att avlägsnas. Intressant att se att det finns ål kvar i våra vatten, troligen väldigt få men de finns! Den skulle om några år ha vandrat ut via bäcken till Mjällån och ner till älven och havet, för att ta sig till Sargassohavet, där ålen förökar sig. Kolla på sidan med Foton, där ses det ålfiskehus som förr fanns vid Slussen i Mjällån. Googla även på ålens biologi, läsvärt för den fiskeintresserade! Ålen är rödlistad och får inte fångas i våra trakter.

Den 28 augusti 2017

Prova höstfisket på regnbågarna. För en kort tid sedan satte vi ut fler regnbågar i Lalamp och Pörjalamp. Fina dagar vakar de, men är ganska nogräknade. Den här på 7 hg tog på en nymf (Haröra).

Den 26 september 2017

 

Dimman ligger över Lalamp. En hel del regnbågar går och nymfar i ytan, många inom räckhåll men de är nogräknade på vad de tar. Några graders lägre temperatur i vattnet har gjort att rödingen har vaknat, flera är tagna på drag/spinnare. Om drygt en månad sätter vi ut mera röding!

 

MEN - varför slängs cigarrettfimpar på backen? Det ser bedrövligt ut!

 

 

 

Den 5 november 2017

 

Nu börjar det snart bli dags igen för rödingfisket i Lalamptjärn! Många fina rödingar har satts ut i tjärnen och några är mycket stooora! Så kolla linor och hålstorlek… Fiskekortet kostar som förut 100 kr/dygn. Tre rödingar får tas per kort och ett spö per fiskare är vad som gäller. Använd vanliga maggots, inte konstgjorda ”kulor” typ Powerbait. Och var försiktig på nyisen, ha med isdubbar! Än finns bara en tunn ishinna, så det kan dröja ett par veckor innan isen håller att gå på. I fjol dröjde det till ca 20 november innan isen var 10 cm.

 

Föreningen har ju ambitionen att nya biotoparbeten ska ske i Mjällån. En inventering för att se vad som kan åtgärdas i ån skulle ha skett, men kunde av tidsskäl inte utföras under sommarens lågvatten. Under hösten har däremot vattenföringen i ån varit så hög att inventeringen har varit svår att utföra. Vi får se vad som eventuellt kan göras nu innan isen lägger locket på och återkomma när förhållandena blir bättre. Ambitionen är att konkreta åtgärder i ån ska ske under sensommaren nästa år.

 

Den 13 nvember 2017

Isen på Lalamptjärn är ca 7 cm och isfisket är igång. Den här måndagen var det åtta trägna fiskare på tjärnen. Både regnbåge och röding nappade. Rödingen är försiktig så här i början, men tre rödingar per löst kort var ingen omöjlighet!

Det har varit lite fiske i Lalamp i vinter hittills på grund av all snön. Vi får dock hoppas att det blir några fina vårvinterdagar framöver i slutet av februari och i mars.Fisk finns i tjärnen...

ÅRSSTÄMMA

 

Torsdag den 22 mars kl 19 på Folkets Hus i Viksjö är det dags för årsstämma i Mjällåns Fiskevårdsområdesförening.

Ev. motioner ska vara skriftliga och lämnas/skickas till

Lars-Ola Norén (lars.ola.noren@gmail.com) i god tid före

stämman. Stämman är öppen för deltagande för dig som är intresserad, men det är bara fiskerättsinnehavare som har rösträtt. Välkommen!