Aktuellt

Aktuellt

Här försöker vi uppdaterat berätta vad som händer inom fiskevårdsområdet.

Scrolla ner på sidan för nyare händelser!

Början av maj 2016


Vi börjar timra ett vindskydd som vi så småningon flyttar från byggnadsplatsen och sätter upp vid Lalamptjärn


Vi gör en spång över utloppsbäcken vid Lalampjärn.


Vi spångar delar av blötmyren på västra sidan av Lalamptjärn.


Vi fösöke förbättra vägen till Pörjalamptjärn!

I mitten av juni 2016


sker utsättning av regnbåge i Put & take-tjärnarna.


Bra fiskeperiod i slutet av maj och början av juni 2016


Den senaste perioden med nederbörd gav högvatten i Mjällån md biflöden. Och havsöringen steg upp i ån  och har gett ett bra fiske under en tid. Bland annat togs en fisk på 5,8 kg, som är den tyngsta rapporterade på flera år.  Havsöring står säkert kvar i ån efter uppgången och vi kan nog ha ett roligt fiske någon tid framöver. Men helst skulle det komma ett par dygn med regn för mera "drag" i ån.

För övrigt kan man säga: Vilket fiskevatten vi har!


Oktober 2016


Vi sätter ut röding i Lalamptjärn. Fiskeförbud gäller t o m 11 nov-

ember..


Vindskyddet är på plats vid Lalamptj0ärn!

Spångningen är gjord. Det var den 7 maj och isen låg änu kvar på tjärnen...

Vindskyddet till Lalamptjärn är under tillverkning. Vi bygger det "hemma" och flyttar det på plats så småningom. Bygget går lite sakta - vi måste ju ha tid att fiska också.. Nu stiger havsöringen i Mjällån som har bra med vatten efter nederbörden den senaste tiden.

Tisdag den 8 november 2016


ISLÄGET på  Lalamptjärn är inte så bra inför "premiären" den 12 november. Om det inte blir mycket kallt de sista dygnen före lördag, så rekommenderas att avvakta. Se fotot här bredvid.

Och glöm inte isdubbarna vid isfisket!

Tisdag 15 nov 2016


Isen har trots snöfallet blivit så pass tjock att fiske kan ske, - men var försiktig! Stora partier med tunnare is finns där det inte håller att gå.

Ge er inte ut på tjärnen långt från stranden.

Håll er därför där ni ser att det redan är borrat i isen.

Skitfiske på er!

Torsdag den 24 november


Isen är nu ca 10 cm. Men som vanligt bör man vara uppmärksam var man går. Det är blankis, så gäna broddar på! Fisket är ganska trögt, men det kan ju ändra sig från dag till dag. Nu kommer tydligen snöfall de närmaste dagarna.

Torsdag den 1 december 2016


Två grader kallt, sol och en bitande vind på Lalamptjärn. Finns det röding kvar i tjärnen sedan utsättningen? Ja, absolut! En timmes fiske gav full pott på fiskekortet. Läge för att lösa nytt kort..

Erinrar om att syntetiska doftbeten är förbjudna - kvarlämnade kulor hittades vid gamla hål.

Tisdag den 20 december 2016


Lalamptjärn ligger spegelblank och temperaturen är på nollan.

Rödingen är lite seg, men se bilden. En röding på 8 hg som uppenbarligen är sedan förra utsättningen för ett år sedan!

Lite mager men vacker...

Lördag den 28 januari 2017


Den bleka januarisolen börjar få lite känning av vårvinter! "Lagom" tjock is, magert med snö på isen för att vara i slutet av januari, och något litet vatten på isen. Det klagas att fisket är trögt på de flesta håll, men så var inte fallet här på Lalamp denna förmiddag. Full pott på två kort!


Ett tips - det är uppenbart att en huggperiod  infinner  sig vid nio- tiotiden. Och en annan sak  - byt och förnya maggoten på kroken ofta, doften i vattnet av ny maggot lockar

rödingen!

ÅRSSTÄMMA 


Mällåns fiskevårdsområdesförening har årsstämma tisdag 28 mars kl 19.

Lokal: Viksjö Folkets Hus


Motioner ska vara inlämnade till ordf L-O Norén senast den 14 mars.


Välkommen att delta i stämman och i föreningens arbete för ett bra fiske och god fiskevård. Du kan vara med på stämman även om du inte är fiskerättsägare, dock har du inte rösträtt.

Styrelsen består efter stämman av följande personer:


Lars-Ola Norén    ordförande

Tommy Viklund     sekreterare

Örjan Jansson      kassör

Per-Åke Johansson

Börje Nyberg

PROJEKT FÖR BIOTOPÅTGÄRDER I MJÄLLÅN


Tisdag den 28 mars träffar föreningen Härnösands kommun för att informera om ett planerat projektet för ytterligare biotopåtgärder i Mjällån. Förslaget är redan förankrat hos länsstyrelsen . Inledningsvis under kommande sommar kommer ån att inventeras för att se vilka sträckor som kan förbättras för fisken. Sommaren 2018 är det meningen att de praktiska åtgärderna ska utföras i ån på de sträckor som valts ut. Innan dess ska också kontakter tas med fiskerättsinnehavare och markägare.

Onsdag den 26 april

Isen på Lalamptjärn är ännu tjock och lättgången. Kolla fotot här bredvid. Några plankor har också lagts ut i strandzonen om det skullle bli svårt att ta sig ut på isen på grund av vatten vid stranden.


Fisket har varit lite trögt, men vi får skylla på vädret och lågtryck.

Men bara väderleken rätar upp sig så finns alltså förutsättningar

för ännu några roliga och kanske soliga fiskedagar på Lalamptjärn!

Fredagen 7 april

Lalamptjärnens is håller 70 cm och är lättgången. Broddar kan vara bra

att ha då det är ganska halt.

Rödingen nappade med jämna mellanrum och flera av de som fiskade

fick 2-3 fiskar. En fin vårvinterdag!

Torsdagen den 27 april

"Provfiske" på Lalamptjärn en stund på förmiddagen. Strålande sol men en kylig nordvästlig vind.       


Nog finns det fisk alltid och det nappar igen efter några tröga dagar. En fin röding på 7 hg!

Tisdagen den 16 maj

Den första rapporterade fångade havsöringen i år! 

Vikt 1,9 kg på mete i Slussen.

Vattenståndet i ån är bra för fiske, dock sjunker det dag för dag nu när snösmältningen börjar ta slut och ingen nederbörd har kommit. Nu hoppas vi faktiskt på regn och värme!

Tisdagen den 30 maj

Vattenståndet i ån är i sjunkande men det finns uppenbarligen fisk i ån!

Se fångstrapporterna...

Nu är det dags för utsättning av regnbåge i våra put & take-tjärnar Lalamp och Pörjalamp!

Men vi har några dagars fiskeförbud efter det,  för att fisken ska hinna vänja sig litet med vattnen.

Midsommarafton den 23 juni kan du prova fiskelycken!

Tre fiskar per fiskekort...

Augusti 2017

Vi kompletterar utsättingarna av regnbåge med ytterligare fisk i Lalamptjärn och Pörjalamptjärn.

De flesta av fiskarna håller 0,8 kg - 1 kg i vikt!

En ål

fångades på en maskkrok under regnbågsfiske i Lalamptjärn den 9 augusti! Den var 70 cm lång.

Ålen kunde inte återutsättas då den svalt kroken långt ner och skulle ha skadats svårt om kroken skulle ha försökt att avlägsnas. Intressant att se att det finns ål kvar i våra vatten, troligen väldigt få men de finns! Den skulle om några år ha vandrat ut via bäcken till Mjällån och ner till älven och havet, för att ta sig till Sargassohavet, där ålen förökar sig. Kolla på sidan med Foton, där ses det ålfiskehus som förr fanns vid Slussen i Mjällån. Googla även på ålens biologi, läsvärt för den fiskeintresserade! Ålen är rödlistad och får inte fångas i våra trakter.

Den 28 augusti 2017

Prova höstfisket på regnbågarna. För en kort tid sedan satte vi ut fler regnbågar i Lalamp och Pörjalamp. Fina dagar vakar de, men är ganska nogräknade. Den här på 7 hg tog på en nymf (Haröra).

Den 26 september 2017


Dimman ligger över Lalamp. En hel del regnbågar går och nymfar i ytan, många inom räckhåll men de är nogräknade på vad de tar. Några graders lägre temperatur i vattnet har gjort att rödingen har vaknat, flera är tagna på drag/spinnare. Om drygt en månad sätter vi ut mera röding!


MEN - varför slängs cigarrettfimpar på backen? Det ser bedrövligt ut!
Den 5 november 2017


Nu börjar det snart bli dags igen för rödingfisket i Lalamptjärn! Många fina rödingar har satts ut i tjärnen och några är mycket stooora! Så kolla linor och hålstorlek… Fiskekortet kostar som förut 100 kr/dygn. Tre rödingar får tas per kort och ett spö per fiskare är vad som gäller. Använd vanliga maggots, inte konstgjorda ”kulor” typ Powerbait. Och var försiktig på nyisen, ha med isdubbar! Än finns bara en tunn ishinna, så det kan dröja ett par veckor innan isen håller att gå på. I fjol dröjde det till ca 20 november innan isen var 10 cm.


Föreningen har ju ambitionen att nya biotoparbeten ska ske i Mjällån. En inventering för att se vad som kan åtgärdas i ån skulle ha skett, men kunde av tidsskäl inte utföras under sommarens lågvatten. Under hösten har däremot vattenföringen i ån varit så hög att inventeringen har varit svår att utföra. Vi får se vad som eventuellt kan göras nu innan isen lägger locket på och återkomma när förhållandena blir bättre. Ambitionen är att konkreta åtgärder i ån ska ske under sensommaren nästa år.


Den 13 nvember 2017

Isen på Lalamptjärn är ca 7 cm och isfisket är igång. Den här måndagen var det åtta trägna fiskare på tjärnen. Både regnbåge och röding  nappade. Rödingen är försiktig så här i början, men tre rödingar per löst kort var ingen omöjlighet!

Det har varit  lite fiske i Lalamp  i vinter hittills på grund av all snön. Vi får dock hoppas att det blir några fina vårvinterdagar framöver i slutet av februari och i mars.Fisk finns i tjärnen...

ÅRSSTÄMMA


Torsdag den 22 mars kl 19 på Folkets Hus i Viksjö är det dags för årsstämma i Mjällåns Fiskevårdsområdesförening.

Ev. motioner ska vara skriftliga och lämnas/skickas till

Lars-Ola Norén (lars.ola.noren@gmail.com) i god tid före

stämman. Stämman är öppen för deltagande för dig som är intresserad, men det är bara fiskerättsinnehavare som har rösträtt. Välkommen!

Fredag den 16 mars


Det börjar bli en del fina vårvinterdagar nu med sol till och med! Vägen till Lalamptjärn är plogad och idag kördes skoterspår upp på tjärnen för att underlätta förflyttningar under fisket. Isen är tjock - hela borren går åt...             Fisk finns!

Efter årsstämman


består styrelsen av följande personer:

 

Lars-Ola Norén         ordförande

Ola Risberg               sekreterare

Örjan Jansson           kassör

Tommy Viklund

Börje Nyberg

Onsdag den 21 mars


Fiske ett par timmar på fm. En röding på ca 6 hg, en annan röding gick loss efter en lång kamp där slirbromsen på rullen fick vara i action. Ca 40 cm lös snö på isen, men de uppkörda skoterspåren underlättar. Det börjar bli lite vatten på isen men det är ännu inget problem. Ta gärna med en liten spade.

Fredagen den 13 april


Fisket har varit trögt på Lalamptjärnen, det är inget att sticka under stol med! Men fisk finns! Det bevisar resutatet idag. Tre fina rödingar som tog från 10-tiden - halv tolv på dagen. Den största rödningen är på drygt kilot...Och en strålande sol! Kan det bli bättre? De uppkörda skoterspåren på tjärnen håller bra att gå på än.

Torsdagen den 19 april


Vägen från Laxsjövägen ner till korsningen där man brukar ställa bilarna är mycket lös och spårig! Utan fyrhjulsdrift bör man inte prova att fara den vägen, eller kanske inte alls. Vatten på isen har också ökat de senaste dagarna. Det är nog så att vi istället får se fram emot isfritt vatten och regnbågar som vakar. Har inte hört att någon av de mycket stora rödingar som sattes i tjärnen i höstas har dragits upp. Så de är nog kvar ...!


Fiskedag lördag den 26 juni


Samling affären Mat & nostalgi i Viksjö den 26 juni kl 10.15. Vi fiskar i Mjällån eller i andra vatten i fiskevårdsområdet.

Initiativtagare till fisketräffen är Andreas Wisén.

Tummen upp från föreningen!

Till Midsommarafton kommer det att finnas utsatt regnbåge i Pörjalamptjärn och Lalamptjärn. Nytt för i år är att regnbåge sätts även ut i Kämelänstjärn, men den reserveras för flugfiske (med flugspö). En sida av den lilla tjärnen är mycket lämpad för att man kan fiska med flugspö, med få hinder för bakkasten. Så passa på att prova flugfiske där om du är nybörjare! Vi hoppas även att kunna ordna ett nytt vindskydd där.


Fiskekortet för Pörjalamptjärn gäller även för Kämelänstjärn. Dock får bara 3 regnbågar tas totalt per kort.


Obs att särskilda fiskekort (100kr/dygn) behövs för fiske i Lalamptjärn, Pörjalamptjärn/Kämelänstjärn, - årskort för området gäller ej i dessa tre tjärnar.


Mjällåns Fvoförening önskar en trevlig fiskesommar!

Sista dagen i juli


Lite trögt med fisket p g a den höga vattentemperaturen. Hoppas på mera regn som kyler ner lite. Dock togs en fin regnbåge på 1,4 kg i Pörjalamptjärn i går kväll på haspel och ett skeddrag under en kortare fisketur. Ingen mygg och knott!

Första dagarna i augusti


Nu är vindskyddet vid Kämelenstjärn klart!

Nås lättast via början på vägen till Långtjärn.

Måndag den 20 augusti

gjordes årets utsättning av flodkräfta i fiskevårdsomådet.

Flodkräftan är ju hårt drabbad av kräftpest och utsättningarna

sker för att om möjligt skapa friska bestånd i nya vatten.

På sikt är det meningen att kräftfiske kan erbjudas - men det

är några år dit om utsättningrna lyckas.

Utsättning av röding i Lalamptjärn 2018


För fisket vintern 2018/2019 sätter vi som tidigare under oktober ut röding i Lalamptjärn.

Vi lägger därför "locket på" i den tjärnen tills att vi bedömer att det finns is. 

Fiskeförbud gäller således i Lalamptjärn till lördagen den 10 november, då vi hoppas att isen bär.


Vad gäller plogning av vägen ner till tjärnen från Laxsjövägen, så kommer den vägbiten inte att plogas kontinuerligt denna vinter. Istället kan den bli ofarbar längre fram under vintern - men kommer att tas upp igen till den 1 mars 2019.


Isläget på Lalamptjärn inför den 10 november då fiskeförbudet har upphört.


Besök vid tjärnen tisdag den 6 nov:

Hela tjärnen har is MEN den är för tunn att ge sig ut på!

Så avvakta minst någon vecka till! Och glöm inte isdubbarna...


Läget på isfronten på Lalamptjärn: Onsd den 14 nov efter en kall natt är nu isen 1-1,5 cm. Hela tjärnen är isbelagd men ingen is som hållar att gå på än!

Isläget på Lalamptjärn söndagen den 18 november: Isen är 2 cm tjock. Inget att gå på ännu!

Tisdag den 20 november: Nu är det möjligt att ta sig ut på isen på Lalamptjärn. Isen är ca 5 cm tjock - så det går inte att gå hur och vart som helst. Men om man använder sitt omdöme så går det nu att fiska där... Glöm inte isdubbarna!

MEN EN VARNING: Se upp efter vägen för de tunga lastbilar som du kan möta! Det går många timmertransporter just nu längs vägen till Käckelbäcksmon-Laxsjön.

Måndag den 7 jan 2019

Jodå, det har varit en hel del fiskande i Lalamptjärn i vinter sedan isen blev tjock nog att gå på. Men - vi vill påstå att mycket fisk finns kvar i tjärnen.  Det handlar mycket om att vara på plats när rödingen har en huggperiod. Ett "provfiske" idag på fm gav lätt tre fina rödingar!


Vägstumpen från Laxsjövägen ner till tjärnen där vi brukar lämna bilen är fortfrande fint framkomlig. Blir det mera snö kan det dock bli problem. Vi tar dock upp vägen till den 1 mars, så att vi kan njuta av ett fint vårvinterfiske! Ett obs! Se upp för möten med timmerbilar längs Laxsjövägen. Det avverkas för fullt för byggandet av Hästkullens vindkraftspark.

Årsstämma sker Onsdagen den 20 mars kl 19 i Folkets Hus i Viksjö

Ärenden enligt stadgar.

Fika

Välkommen!

26 februari 2019


Fisket och bygget av vindkraftparkerna Björnlandhöjden och Hästkullen


Nu har arbetet med att bygga vindkraftparkerna påbörjats här i Viksjö. Samtliga tre tjärnar med put&take-fiske berörs av byggnationerna.


För Pörjalamptjärn och Kämelänstjärn kommer utsättning av regnbåge och fiske att kunna ske som vanligt under kommade sommar 2019. Under hösten kommer dock markarbetena för vindkraftparken Björnlandhöjden att innebära att vägen till tjärnarna stängs. Fiske kommer därefter inte att kunna ske under en byggnadstid av ett och ett halvt- två år.


För Lalamptjärn blir det så här: Vägen via Käckelbäcksmon till tjärnen kommer att vara stängd för vanlig trafik bl a av säkerhetsskäl. För åtkomst av tjärnen måste man därför ta den södra vägen som går på västra sidan av Eksjön/Kroksjön. Vid vägskälet från "Skinnenvägen",  d v s  vägen mot Uddefors/Lagfors, kommer att finnas en hänvisningsskylt. Vägskylt "Uddefors" finns längs den väg som går från väg 331 strax söder om kyrkan till Västanå.


Parkering av bilar måste ske utan hinder för trafik i vägkorsningen vid Lalamp. För att korsa vägen i vägkorsningen måste man använda en skyddsväst. Västar och information kommer att finnas i en låda på plats. Västen återlämnas på tillbakafärden. Användningen av skyddsväst är nödvändig för att skyddsföreskrifterna ska vara uppfyllda, eftersom ett arbetsplatsområde beträds. Arrangemanget är nödvändigt för att tjärnen ska bli tillgänglig för fiske under byggtiden av vindkraftparken Hästkullen. 27 febr 2019


Rödingen nappar i Lalamptjärn! Till och från tjärnen tar man den södra vägen. Smal och ganska hal, men annars helt ok.

Nu kan du lösa fiskekort via Swish.

Numret är 123 50 48 657

Ange datum och fiskevatten.
Regnbåge kommer att vara utsatt i Lalamptjärn, Pörjalamptärn och Kämelänstjärn för fiske i Midsommarhelgen och framöver.


Den andra utsättningen i sommar av regnbåge skedde i slutet av juli. Fisken sattes i Lalamp och Pörjalamp, däremot inte i Kämeläns, där det bedöms att det finns gott om fisk kvar sedan den förra utsättningen.

4 oktober 2019


Fisket efter regnbåge i tjärnarna har i sommar - trots vindkraftsprojekten - kunnat ske utan  större störningar. Fisket i Pörjalamptjärn och Kämelänstjärn blir dock så småningom omöjligt, då arbeten kommer att påbörjas på Björnlandhöjdens vindkraftspark. Och då det bara finns en väg till dessa tjärnar stängs vägen för obehörig trafik under byggtiden två år.


Snart är det dags för rödingfisket på Lalamptjärn. Röding sätts ut som tidigare år. Föreningen står i kontakt med vindkraftsexploatören för att försöka lösa tillgängligheten till tjärnen även kommande vinter, trots att arbetena rycker närmare området där tjärnen ligger.

30 oktober 2019


Hur är isläget på Lalamp, frågar en del. Jo, igår var det en ishinna över i stort sett hela tjärnen. Men det dröjer ännu ett tag innan isen håller att gå ut på! Vi håller koll på isläget och rapporterar här på hemsidan! Ifjol dröjde det till den 20 nov innan isen höll 5 cm, men det har nog varit lite kallare i år.


Rödingarna är utsatta i tjärnen och simmar alltså redan där. Som tidigare har vi satt ut 200 kg, vilket kan innebära bortåt 300 rödingar...


Vägen över Käckelbäcksmon (Laxsjövägen) är öppen.

4 november 2019


Isen på Lalamp är nu ca 5 cm och håller att gå på om man inte går långt ut på tjärnen. Rödingfisket har alltså börjat så smått. Men var försiktig!