Flodkräfta

Mjällåns Fiskevårdsområdesförening önskar informera om att utsättningar av flodkräfta sker inom fiskevårdsområdet.

På många håll i landet har kräftpest utraderat flodkräftan. Kräftpesten har ofta spritts genom illegala utsättningar av signalkräfta, som är bärare av pesten men är själv immun mot den. Spridning av smitta kan också ske genom att fiskeredskap, båtar m. m. flyttats från vatten med kräftpest till nya vatten. Flodkräftan som art är alltså starkt hotad          och tillhör numera de s. k. rödlistade arterna i landet.


Föreningen i samarbete med länsstyrelsen vill därför skapa förutsättningar för nya flodkräftbestånd.

Föreningen håller sedan några säsonger på att bygga upp flodkräftbestånd inom området. Så länge kräftorna verkar överleva kommer utsättningar att fortsätta. På sikt kan även ett fiske efter flodkräftor så småningom upplåtas till allmänheten, men dit tar det ett antal år.


Samtidigt utför föreningen bevakning/tillsyn mot eventuella försök till olaga fiske efter de utsatta kräftorna. Olaga fiske kommer att beivras. Vi vädjar också om eftertanke med avseende på smittorisk för kräftpest när det gäller saker som flyttas från andra vatten till Mjällåns och Viksjöåns vattensystem. Naturligtvis får inte utsättning av kräftor ske genom annan än föreningen.


Projektet innebär stora ideella insatser för föreningen och en betydande ekonomisk satsning. Ge föreningen tid och ro att fortsätta sitt arbete med utsättningar av flodkräfta, så kanske vi får uppleva en kräftpremiär i Viksjö i framtiden!         

                                                                   Undvik att sprida kräftpest genom att göra så här med föremål som flyttas från andra vatten till Mjällåns och Viksjöåns vattensystem.  Försök att tänka på var du t. ex. har använt dina fiskeredskap. Alternativa metoder:

•Torka tills föremålet är helt torrt, exempelvis i bastu i minst 70°C:

Långvarig soltorkning eller lufttorkning i flera dygn

Stora föremål: i minst fem timmar

Små föremål: i minst en timme


•Tvätta eller sänk ned i T-röd (3 delar sprit, 1 del vatten).

•Frys i minst -10°C under minst ett dygn.

•Koka under lock i minst 5 minuter. Föremålet ska vara helt nedsänkt i vattnet.

•Skölj båtar/kanoter genom att duschspruta med T-röd.