Foton

FotonHär lägger vi foton på fiske eller natur från området.

Maila gärna ditt foto till  lars.ola.noren@gmail.com.

Ange vart inom området fotot är taget, ev. vem som är med på bilden. Om det är bilder på fiskar, ange gärna vad fisken vägde

o. s v. Välkommen med ditt bidrag till hemsidan!


Ta med barnen på fiske! Här nappar det i Tattartjärn. Visserligen bara småabborre för tillfället. Men lika spännande för det...

Gammalt foto från Slussen


Detta foto visar Slussen i  Mjällån. Det är hämtat från Hembygdsföreningens arkiv.


Det är vår och flottning i ån och mycket vatten. Uppströms i åsystemet  fanns nämligen ett flertal dammar där vatten kunde sparas för flottningens behov.


Över ån fanns en spång och det lilla timrade huset var ett ålfiskehus. Lägg märke till stenvallen bakom huset, den är ju kvar än i dag och härstammar från den fördämning som fanns för den såg som en gång låg här.


När fotot är taget är svårt att säga men det skulle mycket väl kunna vara från 1930-talet.


Flottningen var ju förödande för åarna genom de rensningar av sten som skedde i åfåran för att timret skulle ha fri väg. Men man kan inte förneka att flottningens högvatten stimulerade havsöringens uppgång i ån och att detta innebar mycket fisk i ån under denna tid.


Här vid Slussen, som ju även då var en popuär fiskeplats, kunde 10-12 fiskare sitta med grova bambuspön, en millimeters rev, mycket bly och ett hekto daggmask på den stora kroken. När flottningsvattenet kom vid femtiden på morgonen var det tid för fiske!

En vacker julikväll vid Pörjalamptjärn. Regnbågarna vakade men var svåra att lura.

En fisk blev resultatet...