Viksjö Hembygds- och turistförening
<% 'Kopiera raden under för att göra flera länkar på menyn %> <% 'Slut på menylänkar %>
Om oss
Hembygsdgård
Våra projekt
  Stenålderslämningarna
  Finnforskningen
  Järnbruksepoken
  Bebyggelsedatabas
  Personfotodatabas
  Dialektordsamling
Utflyktsmål
Telefonlista
Länkar
<% 'Här matas texten in... %>

Bebyggelsedatabas

Under denna rubrik redovisas en bebyggelsedatabas från år 2000. Den är bland annat baserad på brandförsäkringshandlingar från 1800-talet och fotografier av alla bostadshus i Viksjö från 1960-talet.

Under sommaren 2000 inleddes en nyfotografering av alla bostadshusen med noteringar om husen beträffande storlek, grundläggning, byggnadsmaterial etc.

<% 'Slut på textcellen %>
Denna sida är © Lars Viklund 2001