Viksjö Hembygds- och turistförening
<% 'Kopiera raden under för att göra flera länkar på menyn %> <% 'Slut på menylänkar %>
Om oss
Hembygsdgård
Våra projekt
  Stenålderslämningarna
  Finnforskningen
  Järnbruksepoken
  Bebyggelsedatabas
  Personfotodatabas
  Dialektordsamling
Utflyktsmål
Telefonlista
Länkar
<% 'Här matas texten in... %>

Finnforskningen

De första dokumenetrade bosättningarna i Viksjö av svedjebönder från trakterna kring Savolax i Finland har beskrivits av Lars-Ola Norén från Viksjö i hans bok "Svedjerök", vilken i sin helhet utgör basen i vår redovisning av kolonisationen av Viksjö.

Kompletterande uppgifter om svedjefinnarna och olika odlingstekniker är med hänvisning till källorna redovisade under samma rubrik.

<% 'Slut på textcellen %>
Denna sida är © Lars Viklund 2001