§ -= Viksjö Hembygdsförening =- Dialektordsamling<%Dim Soundno,SoundSoundno=Request.Form("select")Sound="snd/" + Soundno + ".wav"%>
Viksjö Hembygds- och turistförening
<% 'Kopiera raden under för att göra flera länkar på menyn %> <% 'Slut på menylänkar %>
Om oss
Hembygsdgård
Våra projekt
  Stenålderslämningarna
  Finnforskningen
  Järnbruksepoken
  Bebyggelsedatabas
  Personfotodatabas
  Dialektordsamling
Utflyktsmål
Telefonlista
Länkar
<% 'Här matas texten in... %>

Dialektordsamling

Dialektord har upptecknats i några etapper, de tidigaste under ledning av förre kyrkoherden Agaton Sjödin, en av föreningens grundare. Han har levererat in cirka 4000 dialektord till Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala.

Den senaste uppteckningen av dialektord har gjorts av viksjöbon Sten Nylund under år 2000. Dessa ord har även digitaliserats och några av dessa ord kan man även höra uttalas här.

gammelrôningsmedicin = sätt att ta sitt eget liv
gjort husâ i nyböxen = gjort bort sig ordentligt
vårmet = verkar väldigt förvirrad
<% 'Slut på textcellen %>
Denna sida är © Lars Viklund 2001