Karta

För allas trivsel, respektera varandra och reglerna för fisket.

Samarbeta med tillsynsmännen.

Acceptera inte olovligt fiske.

Skräpa inte ned.

Tack!

Tips på bra fiskeplatser i Mjällån


Sträckan nedströms Mobron med gropar och åkurvor.

Ågrena vid Viksjöåns sammanflöde med Mjällån.

Uppströms och nedströms Slussen.

Nedströms Hammaråns utlopp i Mjällån.


Vindskydd  finns bl a vid Slussen, Ågrena och Mobron.

Även vid Pörjalamptjärn, Långtjärn, Lalamptjärn, och Kämelänstjärn.