Put & take

Utsättning av regnbåge i Lalamptjärn

Put & take

 

 

 

För att skapa fler fisketillfällen har fiskevårdsområdesföreningen gjort utsättningar av fångstfärdig regnbåge och röding i två tjärnar, Lalamptjärn och Pörjalamptjärn.

 

Utsättningarna började 2014 och åtgärden har varit mycket uppskattad. Regnbåge sätts ut en gång per år i maj/juni och röding i oktober. Fisken håller en vikt på ca 0,5 - nära 2 kilo. Mängden fisk har uppgått till 200 kg regnbåge per tjärn. Om ekonomin tillåter överväger vi att göra stödutsättningar av regnbåge under sommmaren. Även rödingutsättningarna uppgår till 200 kg, dock numera bara i Lalamptjärn.

 

Tjärnarnas stränder erbjuder goda förutsättningar för flugfiske.

 

Föreningen har förbjudit användningen av syntetiska doftbeten och rom vid fiske i dessa tjärnar. Vanlig maggot eller mask räcker gott! Man får heller inte använda båt eller flytring. Alla får fiska efter samma förutsättningar kan man säga, och det är uppskattat.

Utsättningar av regnbåge sommaren 2018

 

Utsättningar i Lalamptjärn och Pörjalamptjärn kommer att ske i juni så att fiske kan ske i Midsommarhelgen. Nytt för i år är att regnbåge kommer också att sättas i Kämelänstjärn (granne till Pörjalamptjärn). Kämelänstjärn reserveras för flugfiske, vilket gäller fr o m att regnbåge sätts ut (skylt på plats informerar om detta). Samma fiskekort gäller för Pörjalamptjärn och Kämelänstjärn (totalt får tre regnbågar tas). Nytt är också att flytring får användas i Lalamptjärn och Pörjalamptjärn en dag i veckan (onsdag). Som tidigare gäller speciellt fiskekort á 100 kr/dygn. Tre fiskar får tas per kort.

En av många håvar med röding som bärs ned till Lalamptjärn.

Vindskydd vid Lalamptjärn

 

Välkommen att använda det vindskyddet under ditt fiske i Lalamptjärn!

Det är ett resultat av många ideella timmar och är gjort för din trevnad.

Ved för eldning måste du ta med själv, eftersom vi inte kan bistå med detta till så många fiskare.

Hjälp oss att hålla platsen ren från skräp, tack!

 

Välkommen!