Put & take

Utsättning av regnbåge i Lalamptjärn 2015

Put & take

 

 

 

För att skapa fler fisketillfällen har fiskevårdsområdesföreningen gjort utsättningar av fångstfärdig regnbåge och röding i två tjärnar, Lalamptjärn och Pörjalamptjärn.

 

Utsättningarna började 2014 och åtgärden har varit mycket uppskattad. Regnbåge sätts ut en gång per år i maj/juni och röding i oktober. Fisken håller en vikt på ca 0,5 - nära 2 kilo. Mängden fisk har uppgått till 200 kg regnbåge per tjärn. Om ekonomin tillåter överväger vi att göra stödutsättningar av regnbåge under sommmaren. Även rödingutsättningarna uppgår till 200 kg, dock numera bara i Lalamptjärn.

 

Tjärnarnas stränder erbjuder goda förutsättningar för flugfiske.

 

Föreningen har förbjudit användningen av syntetiska doftbeten och rom vid fiske i dessa tjärnar. Vanlig maggot eller mask räcker gott! Man får heller inte använda båt eller flytring. Alla får fiska efter samma förutsättningar kan man säga, och det är uppskattat.

Utsättningar av regnbåge sommaren 2017

 

Augusti: Nya utsättningar i Lalamptjärn och Pörjalamptjärn har skett! Regnbågarna håller 0,8 kg - 1 kg, verkligt fin fisk alltså. Som tidigare gäller speciellt fiskekort á 100 kr/dygn. Tre fiskar får tas per kort.

Den 28 augusti 2017

Helt nyligen sattes mera regnbågar ut i Lalamptjärn och Pörjalamptjärn.

Prova höstfisket på regnbågarna! De vakar fina dagar, men är ganska

nogräknade! Den här på 7 hg tog på en nymf (Haröra)!

En av många håvar med röding som bärs ned till Lalamptjärn.

Vindskydd vid Lalamptjärn

 

Välkommen att använda det nya vindskyddet under ditt fiske i Lalamptjärn!

Det är ett resultat av många ideella timmar och är gjort för din trevnad.

Ved för eldning måste du ta med själv, eftersom vi inte kan bistå med detta till så många fiskare.

Hjälp oss att hålla platsen ren från skräp, tack!

 

Välkommen!

Den 5 november 2017

 

Utsättning av röding har skett i Lalamptjärn. En del mycket stora rödingar finns med bland den utsatta fisken. Så kolla linor och borrdiameter...

Inget premiärdatum gäller utan när isen bär så är det dags.

Men var försiktig - glöm inte isdubbarna!

Ett spö per fiskare och använd vanlig maggot - inga konstgjorda "kulor"

typ Powerbait.