Regler

Regler som du ska känna till när du fiskar här

  • Förbud gäller för fiske efter harr under dess lektid maj månad.

 

  • Fiske efter lax och öring är förbjudet fr o m 15 september t o m 14 oktober.

 

  • Minimimått: Lax 50 cm, öring i Mjällån och Viksjöån 35 cm, harr 35 cm,

öring i övriga vatten 25 cm.

 

  • Fiske får endast bedrivas med ett spö per fiskare, fört från hand.

 

  • Vid fiske i Lalamptjärn och Pörjalamptjärn gäller att max 3 utsatta fiskar (regnbåge, röding) får behållas per löst fiskekort.

 

  • I Lalamptjärn och Pörjalamptjärn är användning av syntetiska doftbeten typ Powerbait och rom förbjuden.

 

  • Nätfiske och utterfiske är förbjudet.

 

  • Fiske från båt eller flytring är förbjudet i Pörjalamptjärn och Lalamptjärn.

Kontrollavgift tillämpas!

Fiskevårdsområdesföreningen tillämpar möjligheten att ta ut KONTROLLAVGIFT av den som inte följer dessa regler. Vid uttag av kontrollavgift tillämpas en enhetlig avgift på 500 kr, som gäller alla överträdelser av föreningens regler.

 

Lagrum som tillämpas: 31-39 §§ lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden (SFS 2010:1874).

Köpare av fiskekort är skyldig

att ta del av de regler som gäller

för fisket.