Hem

Välkommen till

Mjällåns Fiskevårdsområde

Mjällåns Fiskevårdsområde innefattar Mjällån, Viksjöån, deras biflöden, samt flera sjöar och tjärnar. Huvudattraktionen är Mjällån med dess havsöring. Sjöarna har bestånd av gädda och abborre. I två tjärnar bedrivs put & take på regnbåge och röding. Området ligger i nordvästligaste delen av Härnösands kommun.

Mjällån rinner fram i en storslagen dalgång med flera särskilda naturvärden, bl a förekomsten av reproducerande havsöring, en unik insektsfauna, en rik flora med i synnerhet sällsynta lavar och svampar, och inte minst ett dramatiskt landskap med nipor, raviner och

terrasser. I ett biflöde, Eksjöån, finns Sveriges näst högsta vattenfall, Västanåfallet. Mjällån är oreglerad. Mjällåns dalgång nominerades 2012 av SGU till Geologiskt Arv och betetecknas som riksintressant för naturvården. Mjällån sammanrinner nedströms med Ljustorpsån och mynnar i Indalsälven.

Info om utsättningar i Lalamptjärn och Pörjalamptjärn!

Se sida "Put & take".Den första fisken som du fick,

- minns du den?

Uppmuntra barnen att fiska!

Det är de som ska förvalta

våra vatten en gång!