Put & take

Put & take
För att skapa fler fisketillfällen har fiskevårdsområdesföreningen gjort utsättningar av fångstfärdig regnbåge och röding i två tjärnar, Lalamptjärn och Pörjalamptjärn.


Utsättningarna började 2014 och åtgärden har varit mycket uppskattad. Regnbåge sätts ut en gång per år i maj/juni och röding i oktober. Fisken håller en vikt på ca 0,5 - nära 2 kilo. Mängden fisk har uppgått till 200 kg regnbåge per tjärn.  Om ekonomin tillåter överväger vi att göra stödutsättningar av regnbåge under sommmaren. Även rödingutsättningarna uppgår till 200 kg, dock numera bara i Lalamptjärn.


Tjärnarnas stränder erbjuder goda förutsättningar för flugfiske.


Föreningen har förbjudit användningen av syntetiska doftbeten och rom vid fiske i dessa tjärnar. Vanlig maggot eller mask räcker gott! Man får heller inte använda båt eller flytring. Alla får fiska efter samma förutsättningar kan man säga, och det är uppskattat.

Utsättningar av regnbåge sommaren 2018


Till Midsommarafton kommer det att finnas utsatt regnbåge i Pörjalamptjärn och Lalamptjärn. Nytt för i år är att regnbåge sätts även ut i Kämelänstjärn, men den reserveras för flugfiske (med flugspö). En sida av den lilla tjärnen är mycket lämpad för att man kan fiska med flugspö, med få hinder för bakkasten. Så passa på att prova flugfiske där om du är nybörjare! Vi hoppas även att kunna ordna ett nytt vindskydd där.


Flytringsfiske tillåts onsdagar i Lalamptjärn och Pörjalamptjärn.


Fiskekortet för Pörjalamptjärn gäller även för Kämelänstjärn. Dock får bara 3 regnbågar tas totalt per kort.

Obs att särskilda fiskekort (100kr/dygn) behövs för fiske i Lalamptjärn, Pörjalamptjärn/Kämelänstjärn, - årskort för området gäller ej i dessa tre tjärnar.


Mjällåns Fvoförening önskar en trevlig fiskesommar!

Vindskydd vid Kämelänstjärn


Under sommaren 2018 uppfördes även ett vindskydd

vid Kämelänstjärn, tjärnen som är reserverad för flugfiske.

Utsättning av regnbåge i Lalamptjärn

En av många håvar med röding som bärs ned till Lalamptjärn.

Vindskydd vid Lalamptjärn


Välkommen att använda det vindskyddet under ditt fiske i Lalamptjärn!

Det är ett resultat av många ideella timmar och är gjort för din trevnad.

Ved för eldning måste du ta med själv, eftersom vi inte kan bistå med detta till så många fiskare.

Hjälp oss att hålla platsen ren från skräp, tack!


Välkommen!

Utsättning av röding i Lalamptjärn 2018


För fisket vintern 2018/2019 sätter vi som tidigare under oktober ut röding i Lalamptjärn.

Vi lägger därför "locket på" i den tjärnen tills att vi bedömer att det finns is. 

Fiskeförbud gäller således i Lalamptjärn till lördagen den 10 november, då vi hoppas att isen bär.


Vad gäller plogning av vägen ner till tjärnen från Laxsjövägen, så kommer den vägbiten inte att plogas kontinuerligt denna vinter. Istället kan den bli ofarbar längre fram under vintern - men kommer att tas upp igen till den 1 mars 2019.Utsättning av regnbåge 2019

Fisk finns utsatt för fiske fr o m Midsommarhelgen i

de tre put & take-tjärnarna Lalamp, Kämeläns (i den bara flugfiske) och Pörjalamp! Ytterligare en utsättning kommer att ske senare i sommar i Lalamp.

V g respektera att inte flera än tre fiskar får tas per löst fiskekort. Och att fiske bara får ske med ett spö. Tack!

Den andra utsättningen av regnbågehar ägt rum i slutet av juli i Lalamp och Pörjalamp.